Klik billedet
100 Mands Foreningen skifter navn Udskriv Email

26. februar 2011
Nu hedder vi BackOp.
100 Mands Foreningen har skiftet navn på den årlige generalforsamling fredag 25. februar.På 100 Mands Foreningens årlige generalforsamling tilkendegav tolv ud af de fremmødte nitten medlemmer, at de var enige i, at foreningen skulle have det nye navn, som bestyrelsen anbefalede.

BackOp_Transparent_250px100-mandsforeningen hedder herefter BackOp, der er en konstruktion af engelsk og dansk. En konstruktion, der er med til at skærpe opmærksomheden. Logoet er under udarbejdelse. O'et vil blive formet som en fodbold, og inde i fodbolden vil B.93 logoet tage plads i flotte farver.

Forslaget blev stillet af Hans Hesselberg, der dermed også blev den heldige vinder af en middag for to, som Kokkens Gourmet så generøst havde stillet til foreningens disposition. Foreningen har i dag 36 medlemmer og et fremmøde på over 50 % af medlemmerne må siges at være et pænt fremmøde.

Formanden Torben Klarskovs første beretning blev godkendt af forsamlingen. Han konstaterede, at målsætningen for den nye bestyrelse var nået. Medlemstallet var stabiliseret, der var blevet givet lige så mange penge ud i tilskud, som der  var kommet ind i kontingent. Foreningen var blevet klart mere synlig gennem Fodboldbladet, opslagstavle, hjemmeside og ikke mindst eksponeringen gennem støtten til førsteholdspilleren Mads Nielsen. Året 2011 vil medføre en massiv indsats for at øge medlemstallet markant i en situation, hvor klubben som alle andre er ramt af den økonomiske smalhals. 

Kassereren Henrik Dreiager kunne fremlægge et fint regnskab. Der var afsat samme midler til afholdelse af generalforsamlingen. De indkomne kontingenter var brugt til at støtte to ungdomsholds rejser til udlandet, indkøb af en videokamera til B.93 TV, der skulle medføre større fokus på klubbens ungdomsarbejde og til støtte for den unge lovende førsteholdsspiller Mads Nielsen, der nu har tegnet en to-årig kontrakt med klubben. Foreningen har et solidt fundament for at fortsætte den økonomiske støtte også i 2011.

Hele bestyrelsen havde meddelt, at de gerne vil fortsætte. Der var derfor genvalg til formanden Torben Klarskov, næstformand Peter Jensen, kasserer Henrik Dreiager og sekretær Hans Hesselberg. Ole Axboe der var forhindret i at møde op ville også gerne fortsætte arbejdet som suppleant. Det er Ole, der forsyner foreningen med adgangskortene til førsteholdets hjemmekampe. Johannes Jønsson tilkendegav ligeledes at han var parat til endnu en sæson som foreningens revisor. På vanlig myndig vis ledede dirigenten Freddie Birtø mødet, der blev gennemført på godt og vel tre kvarter.

Generalforsamlingen blev afsluttet med en fornem tre retters menu med tilhørende gode vine, komponeret af Kokkens Gourmet. 


Bliv en del af BackOp

Vi har også plads til dig. Det koster 1.000 kr. om året at være medlem af foreningen.

Beløbet kan indbetales på foreningens bankkonto i Danske Bank:

Reg.nr: 1551
Kontonr.: 4001273671

Udover at deltage i næste års generalforsamling får du tilsendt et adgangskort, der giver adgang til alle klubbens 15 hjemmekampe i sæsonen 2011.

Du kan også altid læse om BackOp via venstremenuen på fodbold.b93.dk.

Skrevet af Klaus B. Johansen   
Antal hits: 4041
Senest opdateret: 15 april 2011